۸ نوع خشونت و ۱۰ دلیل برای زاد و رشد خشونت

ساخت وبلاگ
چکیده :  ۱- خشونت، محصول آموزش و امری یادگرفتنی و یاددانی است.  ۲- خشونت، محصول سرخوردگی، تراکم ناکامی و جهش... با عنوان : ۸ نوع خشونت و ۱۰ دلیل برای زاد و رشد خشونت بخوانید :

 ۱- خشونت، محصول آموزش و امری یادگرفتنی و یاددانی است.  

۲- خشونت، محصول سرخوردگی، تراکم ناکامی و جهش توقعات است.

۳- خشونت، یک اقدام عقلانی، حساب‌شده و تکنیکی برای کسب هدف است (صنعت خشونت) .

۴- خشونت، محصول نوعی اختلال روانی و جنون لحظه‌ای است (مورد آیشمن) .

۵- خشونت، نوعی انتقام کین‌توزانه در هنگامه‌ ضعف رقیبی است که تاکنون مسلط و هژمون بوده است.

۶- خشونت، واپسین اقدام ممکن و پاسخ نهایی بعد از آزمودن انواع راه‌های مسالمتامیز است.

۷-  خشونت، محصول ذات یکسان‌ساز و ایدئولوژیک مدرنیته است.

۸- خشونت، اقدامی رهایی‌بخش و راهی برای رسیدن به خیری والاست.

۹- خشونت، محصول ذوق سلطه‌جویانه یا تصاحب‌طلبانه است (مانند خشونت مندرج در عشق) .

۱۰- خشونت، محصول طردشدگی (exclusion) و بسته بودن دریچه جذب است.

 نصری بعد از تشریح ریشه‌های فکری خشونت، به روایت انواع متعارف خشونت در جهان‌زیست فعلی، پرداخت و از هشت نوع خشونت نام برد.

 ۱- خشونت معرفتی مانند خاموش‌سازی دیگری در نتیجه چیرگی (مانند استعمار به روایت گایاتری اسپیواک)

۲- خشونت ساختاری که موجب تعویق، توقف و تحریف ترجیحات فرد می‌شود (روایت گالتونگ)

۳- خشونت عریان و آشکار (مانند خونریزی در جنگ یا خیابان)

۴- خشونت کلامی (مانند تحقیر زبانی یکی از سوی دیگری)

۵- خشونت گفتمانی (از قبیل طرد، فرسایش و فراموشی یک سبک فکری از سوی دیگری)

۶- خشونت انقلابی (یا خشونت والای کانتی) 

۷- خشونت قانونی (مانند کار پلیس یا ضابطین انتظامی)

۸- خشونت غریزی (از قبیل حس و فطرت دفاع از زندگی در مقابل غریزه مرگ طبق روایت فروید)

 در ادامه بحث، قدیر نصری، خشونت را از حیث شناختی به شش نوع تقسیم کرد:

۱- قصد و نیت اعمال‌کننده خشونت (تربیت، تنبیه، انتقام و...)

۲- خشونت عقیدتی یا رسالتی در مقابل خشونت استراتژیک یا مقطعی

۳- خشونت مستقیم، پنهان و پیچیده (به تناسب سه چهره قدرت)

۴- واکنشی بودن خشونت یا تعمدی بودن آن (آغازگری - واکنش)

۵- خشونت لذت‌بخش (مانند تماشای سیرک) در مقابل خشونت دردناک (مانند سوزاندن افراد)

۶- خشونت ذاتی / خشونت عارضی

...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : سه شنبه 17 مرداد 1396 ساعت: 2:42